Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2692/2018Usnesení NS ze dne 20.08.2018

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.2692.2018.1
Dotčené předpisy

§ 4 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2692/2018-338

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Z. B., D., zastoupeného JUDr. Liborem Fiedlerem, advokátem se sídlem v Nymburce, Palackého třída 223/5, proti povinnému P. R., N., pro 48 128 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 23 EXE 5704/2015, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2017, č. j. 20 Co 133/2017-272, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 5. 12. 2016, č. j. 23 EXE 5704/2015-187, kterým Okresní soud v Nymburce zamítl návrhy povinného ze dne 1. 8. 2015 na úplné zastavení exekuce a ze dne 3. 8. 2015 na částečné zastavení exekuce v rozsahu exekučního příkazu vydaného dne 17. 6. 2015 soudním exekutorem Mgr. Tomášem Pospíchalem, Exekutorský úřad Nymburk, přikázáním jiných peněžitých pohledávek, č. j. 070 EX 1378/15-12; dále uložil povinnému zaplatit České republice – Krajskému soudu v Praze náhradu nákladů státu (svědečného) ve výši 146 Kč.

Povinný podal proti rozhodnutí odvolacího soudu dne 4. 12. 2017 dovolání. Podáním dovolání vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek [§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], který činí podle položky 23 bodů 8 a 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 23. 7. 2018, č. j. 20 Cdo 2692/2018-336, vyzval povinného, aby soudní poplatek uhradil, povinný jej však ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 8. 2018

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru