Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2682/2018Usnesení NS ze dne 15.08.2018

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.2682.2018.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2682/2018-75

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly, v exekuční věci oprávněné Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze, Pobřežní 665/21, identifikační číslo osoby 47116617, zastoupené JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem se sídlem v Olomouci, Bacherova 1253/19, proti povinnému M. M., T., pro 1 051 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, pod sp. zn. 144 EX 15025/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 8. 2016, č. j. 25 Co 251/2016-40, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Dovolání povinného ze dne 25. 11. 2016 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 8. 2016, č. j. 25 Co 251/2016-40, jenž potvrdil usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 19. 4. 2016, č. j. 26 EXE 3619/2011-30, kterým byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce, není přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (viz shora uvedená výše vymáhané částky, k jejímuž příslušenství se nepřihlíží - viz rovněž znění § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a dále srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013).

Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 8. 2018

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru