Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2680/2003Usnesení NS ze dne 09.12.2004

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.2680.2003.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2680/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr.Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D. p. h. m. P., a.s., zastoupeného advokátem, proti povinné J. S., srážkami ze mzdy, pro 104,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 31 E 1510/2001, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.6.2003, č.j. 39 Co 188, 189/03-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně odmítl dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22.2.2002, č.j. 53 Co 66/2002-11, jako opožděné.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná včasným dovoláním.

Soud prvního stupně povinnou usnesením, doručeným ji dne 13.11.2003, upozornil na vady jejího podání, jakož i na skutečnost, že dovolání musí být sepsáno advokátem nebo notářem. K odstranění vytýkaných nedostatků povinné stanovil lhůtu 15 dnů od doručení. Na tuto výzvu povinná ve smyslu jí soudem poskytnutého poučení do dnešního dne nereagovala.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému, jenž by měl na jejich náhradu nárok, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2004

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru