Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2644/2013Usnesení NS ze dne 24.09.2013

HeslaDovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2644.2013.1
Dotčené předpisy

§ 41 odst. 2 o. s. ř.

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2644/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 000 05 886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, adresa pro doručování: Praha 2, Ječná 39a, proti povinnému V. L., zastoupenému opatrovníkem Městysem Zlonice, se sídlem ve Zlonicích, Nám. Pod Lipami 29, právně zastoupenému JUDr. Jiřinou Jirákovou, advokátkou se sídlem ve Slaném, Třebízského 175, pro 950,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 56 EXE 1615/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. října 2012, č. j. 28 Co 552/2012 - 58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 26. 7. 2012, č. j. 56 EXE 1615/2011 - 38, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 9. 2012, č. j. 56 EXE 1615/2011 - 50, zamítl návrh „opatrovníka povinného“ ze dne 22. 2. 2012 na zastavení exekuce i jeho návrh na odklad exekuce.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 26. 10. 2012, č. j. 28 Co 552/2012 - 58, k odvolání povinného usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání. V podání ze dne 2. 5. 2013, doručeném soudu prvního stupně téhož dne, povinný výslovně uvedl, že na podaném dovolání netrvá z důvodu zastavení exekuce.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele, jenž dovolací soud ve smyslu ustanovení § 41 odst. 2 o. s. ř. posoudil jako zpětvzetí dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2012, zastavil.

Povinný z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, oprávněnému však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly. Tomu odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 146 odst. 2 věta první, § 224 odst. 1, § 243b odst. 5 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru