Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2644/2003Usnesení NS ze dne 24.11.2004

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.2644.2003.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2644/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v B., proti povinnému J. Š., srážkami ze mzdy, pro 10.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 E 261/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.7.2003, č.j. 10 Co 815/2003-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž byl nařízení výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný včasným dovoláním.

Soud prvního stupně povinného usnesením, doručeným mu dne 26.9.2003, upozornil na vady jeho podání, jakož i na skutečnost, že dovolání musí být sepsáno advokátem. K odstranění vytýkaných nedostatků a předložení plné moci zvoleného zmocněnce (advokáta) stanovil lhůtu 10 dnů od doručení. Usnesením ze dne 4.11.2003 doručeným povinnému dne 10.11.2003 jej pak soud opakovaně vyzval, aby si do 20 dnů zvolil advokáta a poučil jej o možnosti požádat, aby mu byl zástupce ustanoven. Na tyto výzvy povinný do dnešního dne nezareagoval.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu nárok, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2004

JUDr. Vladimír Kůrka, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru