Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2622/2013Usnesení NS ze dne 02.10.2013

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2622.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2622/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného SMART Capital, a. s., se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, identifikační číslo osoby 26865297, zastoupeného Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, proti povinnému P. Š., pro 7200,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 23 EXE 6751/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. března 2013, č. j. 28 Co 157/2013-44, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením postupem podle § 44 odst. 7 věty druhé zákona č. 120/2001 Sb., ve znění do 31. 12. 2012, odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 13. 11. 2012, č. j. 23 EXE 6751/2012-23, jímž okresní soud mimo jiné nařídil exekuci na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 7200,- Kč s úrokem z prodlení, smluvní pokuty ve výši 577,- Kč za každý započatý měsíc prodlení od prosince 2010 do listopadu 2011, dále částky 2400,- Kč a nákladů rozhodčího řízení 13310,- Kč, nákladů oprávněného a pro náklady exekuce. Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. října 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru