Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 26/2017Usnesení NS ze dne 01.02.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.26.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 26/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Města Pečky, se sídlem obecního úřadu v Pečkách, Masarykovo náměstí č. 78, identifikační číslo osoby 00239607, proti povinnému Ing. I. T., pro 1 000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 38 EXE 155/2016, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. srpna 2016, č. j. 25 Co 338, 339/2016-79, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 8. 2016, č. j. 25 Co 338, 339/2016-79, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože (jde-li o výrok II., jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Kolíně ze dne 26. 4. 2016, č. j. 38 EXE 155/2016-16, jímž byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce pro 1 000,- Kč s příslušenstvím) směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena] a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). Jde-li o výrok I. napadeného usnesení odvolacího soudu (jímž bylo odmítnuto odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Kolíně ze dne 26. 5. 2016, č. j. 38 EXE 155/2016-62, kterým byla odmítnuta námitka povinného o podjatosti soudního exekutora JUDr. Filipa Exnera), je na místě dovolání rovněž bez dalšího odmítnout, protože není přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř., neboť proti usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání je přípustná žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 2. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru