Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2598/2017Usnesení NS ze dne 27.06.2017

HeslaPodmínky řízení
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2598.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2598/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné Českomoravské stavební spořitelny a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská č. 3218/169, identifikační číslo osoby 492 41 397, proti povinným 1) I. P. a 2) J. P., pro 175 600,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku sp. zn. 4 EXE 1729/2012, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. 8. 2014, č. j. 40 Co 401/2014-95, takto:

Řízení o dovolání povinných se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. 8. 2014, č. j. 40 Co 401/2014-95, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 20. 2. 2014, č. j. 4 EXE 1729/2012-77, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinných na částečné zastavení exekuce v rozsahu exekučního příkazu vydaného soudním exekutorem JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem, Exekutorský úřad Praha 3, dne 5. 10. 2012, č. j. 144 Ex 25923/12-26, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť odvolatelé i přes výzvu Okresního soudu v Šumperku ze dne 21. 4. 2017, č. j. 4 EXE 1729/2012-164, nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a z obsahu spisu se nepodává, že by dovolatelé měli právnické vzdělání.

Dovolatelé sice požádali o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, avšak jejich žádost byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 14. 3. 2017, č. j. 4 EXE 1729/2012-160, které nabylo právní moci dne 4. 4. 2017.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru