Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 253/2021Usnesení NS ze dne 23.03.2021

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.253.2021.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 253/2021-

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné P. W., narozené dne XY, bytem XY, proti povinným 1) M. Ch., narozenému dne XY, bytem XY, adresa pro doručování XY a 2) M. Ch., narozené dne XY, bytem tamtéž, adresa pro doručování XY, pro 2 033 527,03 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Jany Jarkové, Exekutorský úřad Zlín, pod sp. zn. 207 EX 1853/06, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. května 2020, č. j. 40 Co 20/2020-935, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Povinní podali dne 30. 9. 2020 dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. května 2020, č. j. 40 Co 20/2020-935, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudní exekutorky JUDr. Jany Jarkové, Exekutorský úřad Zlín, ze dne 6. 11. 2019, č. j. 207 EX 1853/06-767.

2. Podáním dovolání povinným vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

3. Nejvyšší soud nato dovolatele vyzval usnesením ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. 20 Cdo 253/2021, k zaplacení soudního poplatku z dovolání, povinní však dosud soudní poplatek z dovolání nezaplatili.

4. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. května 2020, č. j. 40 Co 20/2020-935, podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

5. Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb.).

6. Nad rámec shora uvedeného se dodává, že dovolatelé současně nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení – § 241 o. s. ř. a na výzvu soudní exekutorky JUDr. Jany Jarkové, Exekutorský úřad Zlín, ze dne 2. 10. 2020, č. j. 207 EX 1853/06-977, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranili [ani přesto, že jim byla usnesením soudní exekutorky JUDr. Jany Jarkové, Exekutorský úřad Zlín, ze dne 27. 10. 2020, č. j. 207 EX 1853/06-986, prodloužena lhůta k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení do 31. 12. 2020), a ze spisu současně nevyplývá, že by sami dovolatelé prokázali právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. Dovolání je proto rovněž vadné i tím, že dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, což zakládá další důvod, pro který musí být dovolací řízení zastaveno (srov. ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2).

7. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 3. 2021

JUDr. Karel Svoboda Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru