Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 251/2020Usnesení NS ze dne 03.03.2020

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.251.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 251/2020-108

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněného A. Ch., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Denisou Šrajovou, advokátkou se sídlem v Petřvaldu 225, proti povinnému O. Ch., narozenému XY, bytem XY, pro 117 079 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 17 EXE 482/2018, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. srpna 2019, č. j. 25 Co 151/2019-80, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. srpna 2019, č. j. 25 Co 151/2019-80, zastavuje podle ustanovení § 241b odst. 2 ve spojení s § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), neboť dovolatel přes výzvu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 25. 11. 2019, č. j. 17 EXE 482/2018-96, která mu byla doručena dne 27. 11. 2019 a v níž byl poučen o příslušných procesních důsledcích, neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek obligatorní podmínky právního zastoupení pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 3. 2020

JUDr. Aleš Zezula

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru