Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 251/2005Usnesení NS ze dne 27.09.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.251.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 251/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. P. proti povinnému J. Š., srážkami ze mzdy, pro 44.371,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. E 1965/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9.12.2003, č.j. 21 Co 566/2003-99, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu včasným dovoláním. Jelikož nebyl při jeho podání zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením, doručeným dne 20.12.2004, vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň povinného upozornil, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Povinný na výzvu nereagoval.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2 , § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle uvedeného § 241 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř: oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 27. září 2005

JUDr. Vladimír Kůrka,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru