Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2496/2004Usnesení NS ze dne 26.04.2005

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.2496.2004.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2496/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr.Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné P. s. s. z., proti povinné N. K., zřízením soudcovského zástavního práva, pro 21.115,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 5 E 29/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 31. května 2004, č.j. 15 Co 251/2004 - 18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná včasné dovolání. Protože nebyla kvalifikovaně zastoupena, Nejvyšší soud ji vyzval, aby si ve lhůtě dvou týdnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň soud povinnou upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která jí byla doručena 10. února 2005, povinná neodpověděla.

S ohledem na dobu podání dovolání se v této věci užije zák. č. 120/2004 Sb., kterým se m.j. s účinností od 19.března 2004 mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen \"o.s.ř\").

Z ustanovení § 241 odstavec 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavec 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 26. dubna 2005

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru