Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2479/2011Usnesení NS ze dne 23.08.2011

HeslaDovolání
Přípustnost dovolání
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:20.CDO.2479.2011.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2479/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) J. H. a b) Z. H., obou zastoupených JUDr. Helenou Hrubou, advokátkou se sídlem v Opavě, Lidická 20, proti povinné C. B., pro nezastupitelné jednání, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 E 677/2002, o dovolání povinné, S. B. a Z. B. , proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2011, č. j. 10 Co 251/2011 - 177, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 15. 7. 2010, č. j. 22 E 677/2002 - 124, jímž Okresní soud v Opavě uložil povinné ke splnění ve výroku označené povinnosti podle § 351 odst. 1, věty druhé, o. s. ř. další pokutu ve výši 30.000,- Kč a kterým rozhodl o náhradě nákladů výkonu rozhodnutí, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali povinná, S. B. a Z. B. dovolání, aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 29. dubna 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009.

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým byla povinné podle § 351 odst. 1, věty druhé, o. s. ř. uložena další pokuta, není přípustné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2008, sp. zn. 20 Cdo 108/2007, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2011, sp. zn. 20 Cdo 3814/2009).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5, věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Dovolání podané S. B. a Z. B. dovolací soud podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. b) o. s. ř. rovněž odmítl, neboť jmenovaní nejsou účastníky řízení, a k podání dovolání tudíž nejsou oprávněni (srov. § 240 odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 5, větou první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1, větou první o. s. ř.; oprávněným, kteří by měli na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru