Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2466/2013Usnesení NS ze dne 05.09.2013

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2466.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2466/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 45, proti povinné D. M., pro 3.606,64 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 11 EXE 1758/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 31. srpna 2012, č. j. 15Co 640/2012-44, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 21. 6. 2012, č. j. 11 EXE 1758/2011-28, kterým okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce, nařízené usnesením z 16. 11. 2011, č. j. 11 EXE 1758/2011-12.

Povinná napadla usnesení krajského soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem (ze spisu rovněž nevyplývalo, že by byla dovolatelka právnicky vzdělána). K žádosti povinné okresní soud usnesením z 29. 5. 2013, č. j. 11 EXE 1758/2011-84, rozhodl tak, že jí nepřiznal osvobození od soudních poplatků a ani jí neustanovil zástupce pro podání dovolání; usnesení nabylo právní moci 22. 6. 2013. Následně ji soud usnesením ze dne 26. 6. 2013, č. j. 11 EXE 1758/2011-87, vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení zvolila advokáta, který dovolání sepíše; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, soud řízení zastaví. Usnesení bylo dovolatelce doručeno 2. 7. 2013, ta však vytčený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz. Čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. září 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru