Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2464/2020Usnesení NS ze dne 02.09.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2464.2020.2
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2464/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Klimentská 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Kateřinou Perthenovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti povinné J. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Otou Ondruškou, advokátem se sídlem v Praze, Ortenovo náměstí 890/2, za účasti manžela povinné J. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Otou Ondruškou, advokátem se sídlem v Praze, Ortenovo náměstí 890/2, a za účasti vydražitelky B. K., narozené XY, bytem XY, pro 130 480 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň – město, pod sp. zn. 094 EX 05509/14, o dovolání povinné a manžela povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2019, č. j. 20 Co 183/2017-698, takto:

Právní moc usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2019, č. j. 20 Co 183/2017-698, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání povinné a manžela povinné podaném proti tomuto usnesení.

Odůvodnění:

Proti výše uvedenému usnesení Krajského soudu v Praze (dále „odvolací soud“), kterým bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň – město ze dne 23. 3. 2017, č. j. 094 EX 05509/14-430, o udělení příklepu nemovitostí (specifikovaných v předmětném usnesení), podala povinná a manžel povinné dovolání a současně navrhli, aby dovolací soud odložil jeho právní moc a vykonatelnost, neboť je povinná závažně ohrožena na svých právech s tím, že odklad se nedotkne právních poměrů jiné osoby. Povinná podotýká, že napadeným rozhodnutím je bezprostředně dotčena otázka bydlení a majetkových poměrů povinné a jejího manžela.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odklad právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, a rozhodl shora uvedeným výrokem.

K návrhu povinného na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí dovolací soud uvádí, že užití tohoto institutu je v exekučním řízení z povahy věci vyloučeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2395/2011).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 9. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru