Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2453/2020Usnesení NS ze dne 25.11.2020

HeslaExekuce
Podmínky řízení
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2453.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2453/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněného DIAMO, státního podniku, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, Máchova 201, identifikační číslo osoby 00002739, zastoupeného JUDr. Marií Vítkovou, advokátkou se sídlem v České Lípě, Pátova 394/4, proti povinné L. B., narozené XY, bytem XY, pro 255 159,50 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, pod sp. zn. 167 EX 119/13, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 22. října 2018, č. j. 29 Co 126/2018-28, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 22. 10. 2018, č. j. 29 Co 126/2018-28, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „o. s. ř.“, neboť dovolatelka, ač vyzvána a řádně poučena o procesních důsledcích (nejprve usnesením soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, ze dne 16. 1. 2019, č. j. 167 EX 119/13-465, které jí bylo doručeno dne 21. 1. 2019, a následně usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 20 Cdo 2453/2020 /dále „výzva Nejvyššího soudu“/, které jí bylo doručeno dne 7. 9. 2020), neodstranila ani v soudem dodatečně stanovené lhůtě nedostatek podmínky obligatorního zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Dovolatelka k výzvě Nejvyššího soudu pouze písemně sdělila (podáním ze dne 12. 9. 2020), že o „poskytnutí advokáta“ pro posuzované dovolací řízení žádá Českou advokátní komoru, která následně k dotazu Nejvyššího soudu tuto skutečnost dne 5. 10. 2020 potvrdila, dne 20. 11. 2020 však zprávu aktualizovala tak, že žadatelce (povinné) nebyl k poskytnutí právní služby advokát určen, přičemž příslušné rozhodnutí je v právní moci.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 11. 2020

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru