Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2391/2017Usnesení NS ze dne 20.06.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2391.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2391/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – Krajského soudu v Českých Budějovicích se sídlem v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží č. 10/2, identifikační číslo osoby 00215686, proti povinnému J. M., o výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, o zastavení výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 8 E 66/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. února 2016, č. j. 27 Co 85/2016-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2016, č. j. 27 Co 85/2016-88, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – též jen „o. s. ř.“ – zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 25. 4. 2017, č. j. 8 E 66/2009-137, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil, a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 6. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru