Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2387/2017Usnesení NS ze dne 24.10.2017

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2387.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 1368/18 ze dne 11.06.2019 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2387/2017-228

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné VVUÚ, a.s., identifikační číslo osoby 45193380, se sídlem Pikartská 1337/7, 700 30 Ostrava - Radvanice, zastoupená Mgr. Michalem Machkem, advokátem, sídlem Dlouhá 53/6, 709 00 Ostrava – Moravská Ostrava, proti povinné Mgr. D. K., H., o nařízení exekuce pro 47 139 Kč s příslušenstvím vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 EX 30882/15, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2017, č. j. 9 Co 1084/2016-179, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 2 2017, č. j. 9 Co 1084/2016-179, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově ze dne 7. 11. 2016, č. j. 125 EXE 2493/2015-163, kterým nebylo vyhověno návrhu povinné na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, jehož základnou bylo řízení o ustanovení právního zástupce soudem pro řízení o jejím návrhu o zastavení exekuce.

Nejvyšší soud (ve smyslu závěrů usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) usnesením ze dne 12. 7. 2017, č. j. 20 Cdo 2387/2017 vyzval povinnou k prokázání plné moci svého právního zastoupení ve lhůtě 15-ti dnů od doručení usnesení, neboť dospěl – v souladu s rozhodnutími obecných soudů – k závěru, že podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů splněny nejsou.

Povinná ve stanovené lhůtě reagovala toliko přípisem s požadavkem na prodloužení v usnesení stanovené lhůty, než bude Českou advokátní komorou rozhodnuto o jejím návrhu na přidělení advokáta; jinak jest obsahem opakující se argumentace týkající se zejména jejího špatného zdravotního stavu a finanční situace.

Požadavku prodloužení lhůty Nejvyšší soud vyhověl fakticky, aniž by zastoupení advokátem do okamžiku jeho rozhodnutí dovolatelka doložila.

Pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) tudíž Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“ (viz čl. II. bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil.

Rozhodnutí vydal Nejvyšší soud předsedou senátu podle ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru