Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2377/2013Usnesení NS ze dne 05.09.2013

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2377.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2377/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. K., proti povinnému Amsterdamské květiny, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Říčanská 1984/5, identifikační číslo osoby 27107281, pro 33.514,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 31 E 345/2011, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. října 2012, č. j. 30 Co 357/2012-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení obvodního soudu ze dne 29. 3. 2012, č. j. 31 E 345/2011-31, o zastavení výkonu rozhodnutí a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Oprávněná napadla usnesení odvolacího soudu podáním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byla dovolatelka právnicky vzdělána (§ 241 odst. 1, 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012, dále též jen ,,o. s. ř.“). Usnesením ze dne 21. 1. 2013 soud tedy vyzval oprávněnou, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, soud řízení zastaví (§ 104 odst. 2 o. s. ř.). Dovolatelka vytčený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Oprávněná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinnému však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. září 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru