Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2353/2013Usnesení NS ze dne 30.10.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2353.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2353/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny, v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 256 72 720, zastoupené JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti povinnému J. P., pro 34.524,77 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 65 Nc 242/2008, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2013, č. j. 35 Co 152/2013 - 104, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 12. 11. 2012, č. j. 65 Nc 242/2008 - 47, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 26. 2. 2008, č. j. 65 Nc 242/2008 - 3, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8. 1. 2009, č. j. 35 Co 412/2008 - 37.

Proti usnesení odvolacího soudu podala za povinného dovolání Mgr. Lenka Brodská, advokátka se sídlem v Praze 2, Korunní 957/35, která mu byla ustanovena zástupcem pro řízení pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. 2. 2013, č. j. 65 Nc 242/2008 - 79; pro zastupování povinného v dovolacím řízení však jmenovaná advokátka nepředložila plnou moc. Povinného tak byla oprávněna zastupovat pouze do právní moci rozhodnutí odvolacího soudu - viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. dubna 2008, sp. zn. II. ÚS 3035/07. Plnou moc pro dovolací řízení nepředložil ani povinný.

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2013, č. j. 35 Co 152/2013 - 104, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.].

Odstraněním nedostatku povinného zastoupení dovolatele (absence plné moci) v dovolacím řízení se Nejvyšší soud v souladu s § 241b odst. 2 o. s. ř. nezabýval (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2003, sp. zn. 22 Cdo 883/2003).

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru