Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2348/2020Usnesení NS ze dne 29.07.2020

HeslaZastoupení povinné [ Zastoupení ]
Exekuce
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2348.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2348/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Stavebního bytového družstva Rozvoj Sokolov, se sídlem v Sokolově, Nádražní č. 42, identifikační číslo osoby 00041254, zastoupeného JUDr. Janem Kollárem, advokátem se sídlem v Sokolově, Obce Ležáky č. 972, proti povinné A. L., narozené XY, bytem XY, pro 66 435,50 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Miloše Dvořáka, Exekutorský úřad Sokolov, pod sp. zn. 041 Ex 1443/11, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. prosince 2017, sp. zn. 11 Co 423/2017, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. prosince 2017, sp. zn. 11 Co 423/2017, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatelka ani přes výzvy soudního exekutora ze dne 7. února 2018, č. j. 041 EX 1443/11-204, a ze dne 18. července 2018, č. j. 041 EX 1443/11-210, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 7. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru