Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2335/2019Usnesení NS ze dne 10.07.2019

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.2335.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2335/2019-153

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné SECAPITAL S.á.r.l., se sídlem v rue Jean Piret 1A, L-2350 Lucemburk, Lucemburské vévodství, registrační číslo B108305, zastoupené Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská č. 989/51, proti povinným 1) H. T., narozené dne XY, a 2) E. K., narozenému dne XY, oba bytem XY, zastoupeným Mgr. Vladimírem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Mezibranská č. 577/19, pro 155 158,13 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 EXE 4211/2014, o dovolání povinné 1) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2019, č. j. 18 Co 30/2019-125, takto:

I. Dovolání povinné 1) se odmítá.

II. Povinná 1) je povinna zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení 4 803,70 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. dubna 2019, č. j. 18 Co 30/2019-125, ve vztahu k povinnému 2) potvrdil usnesení Obvodního soudu v Praze 3 ze dne 24. října 2018, č. j. 35 EXE 4211/2014-70 (výrok I.), ve vztahu k povinné 1) usnesení obvodního soudu změnil tak, že se exekuce zastavuje (výrok II.), ve vztahu mezi oprávněnou a povinnou 1) žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů exekučního řízení (výrok III.) a povinné 1) uložil zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Petru Kociánovi, Exekutorský úřad Brno-venkov, na náhradě nákladů exekučního řízení 7 865 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok IV.).

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná 1) v rozsahu nákladového výroku IV. dovoláním.

Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, dovolání povinné 1) jako nepřípustné odmítl, neboť směřuje proti rozhodnutí v části týkající se výroku o nákladech řízení [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 7. 2019

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru