Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2324/2013Usnesení NS ze dne 30.10.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2324.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ř. ve zně...

více

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2324/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněného WHITBY DEVELOPMENTS LIMITED, registrační číslo 1510277, se sídlem 412 Lake Road, Takapuna, Auckland, Nový Zéland, zastoupeného Mgr. Kamilou Klvačovou, advokátkou se sídlem v Brně, Gajdošova 7, proti povinnému P. P., zastoupenému JUDr. Václavem Hajšmanem, advokátem se sídle v Plzni, Perlová 7, pro 6.861.608,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Plzeň-jih pod sp. zn. 9 Nc 4630/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. října 2012, č.j. 18 Co 565/2012 - 326, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání povinného proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 3. 7. 2012, č. j. 9 Nc 4630/2008 - 268, jímž zamítl návrh povinného na zastavení exekuce ze dne 8. 3. 2012, není přípustné podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř., ve spojení s § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2012, a nebylo shledáno přípustným ani podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř., ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., ve stejném znění.

Z hlediska právního posouzení věci vychází usnesení odvolacího soudu z ustálené judikatury soudů (srov. například usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2008, sp. zn. 20 Cdo 2273/2008, ze dne 5. srpna 2008, sp. zn. 20 Cdo 4548/2007, či rozhodnutí uveřejněné pod číslem 62/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a dále srov. rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 61/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na nějž odkázal již odvolací soud a na jehož závěrech nemá dovolací soud důvod cokoli měnit).

Dovolatel ve svém dovolání - jak vyplývá z jeho obsahu (srov. § 41 odst. 2 o. s. ř.) - uplatnil rovněž dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. K okolnostem uplatněným tímto dovolacím důvodem, jestliže tvrzené vady procesu získání skutkových zjištění nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu, však nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto (srov. též právní názory vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročníku 2004, pod číslem 132, nebo v usnesení Ústavního soudu ze dne 7. března 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročníku 2006, pod číslem 130).

Protože rozhodnutí odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř., a dovolání povinného tak není přípustné, Nejvyšší soud je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru