Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2318/2017Usnesení NS ze dne 30.05.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2318.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2318/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné České kanceláře pojistitelů, sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, identifikační číslo osoby 70099618, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, sídlem Na královně 862, 156 00 Praha, proti povinnému R. N., zastoupenému Mgr. Simonou Vomáčkovou, advokátkou, sídlem Horská 888, 541 01 Trutnov, pro 17 025,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Petra Micky, Exekutorský úřad Rokycany, pod sp. zn. 168 EX 534/15, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 7. 2015, č. j. 20 Co 278/2015-24, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 7. 2015, č. j. 20 Co 278/2015-24, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“), jestliže napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 15. 7. 2015, přičemž samo exekuční řízení bylo zahájeno dne 12. 2. 2015, zastavil, neboť dovolatel vzal podáním ze dne 20. dubna 2017 (č. l. 86-87) své dovolání v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru