Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2316/2013Usnesení NS ze dne 27.08.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2316.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2316/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné České televize, se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II 1132/4, identifikační číslo osoby 00027383, zastoupené JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Škroupova 719, adresa pro doručování Mgr. Daniel Procházka, advokát se sídlem v Olomouci, Božetěchova 866/9, proti povinnému E. Ch., pro 1350,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 52 EXE 147/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. ledna 2013, č. j. 9Co 37/2013-40, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 26. října 2012, č. j. 52 EXE 147/2011-30, jímž soud prvního stupně odmítl odvolání povinného pro opožděnost (§ 208 odst. 1 o. s. ř.). Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru