Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2309/2003Usnesení NS ze dne 27.10.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.2309.2003.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2309/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. D., zastoupeného advokátem, proti povinným 1) R. spol. s r. o., 2) S. Š., a 3) R. Š., pro 1.825,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 1 E 615/2002, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 4. 2003, č.j. 24 Co 95/2003-53, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinní napadli dovoláním shora uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 17. 1. 2003, č.j. 1 E 615/2002-38, jímž Okresní soud ve Svitavách zamítl návrh na zastavení výkonu rozhodnutí (nařízeného usnesením téhož soudu ze dne 20. 5. 2002, č.j. 1 E 615/2002-12, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 9. 2002, č.j. 18 Co 364/2002-28, k vydobytí 1.825,- Kč a exekučních nákladů prodejem movitých věcí).

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, odst. 2 písm. a/, b/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ o.s.ř.“), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, ledaže má právnické vzdělání (jde-li o fyzickou osobu) nebo za něj jedná osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (jde-li o právnickou osobu); dovolání musí být (s výjimkou uvedenou v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) uvedenými osobami též sepsáno. Pokud si dovolatel zvolí zmocněncem advokáta (notáře) až poté, co sám podal dovolání, lze považovat podmínku obligatorního zastoupení za splněnou, jestliže advokát (notář) nahradil nebo doplnil již učiněné podání vlastním podáním, popř. jestliže soudu sdělil, že se s podáním zastoupeného účastníka ztotožňuje (např. tím, že jej dodatečně podepíše).

Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu podepsali povinní 2) a 3), a to i jako jednatelé první povinné; tvrzením v dovolání, že jsou zastoupeni advokátem, který dovolání nesepsal (a jehož plnou moc k dovolání nepřipojili), podmínce ustanovení § 241 o.s.ř. zadost neučinili. Z obsahu spisu přitom nevyplývá, že by povinní 2) a 3) měli právnické vzdělání, popř. že by za první povinnou jednala osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 11. 8. 2003, č.j. 1 E 615/2002-72, soud prvního stupně povinné vyzval, aby si do dvaceti dnů od doručení rozhodnutí zvolili pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, předložili jeho plnou moc a jím sepsané dovolání.

Na výzvu soudu předložili dovolatelé pouze písemnou plnou moc advokáta; ten se však s jejich dovoláním neztotožnil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 6/2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2004

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru