Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 230/2016Usnesení NS ze dne 01.03.2016

HeslaPřípustnost dovolání
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.230.2016.1
Dotčené předpisy
§ 243c odst. 1 o. s. ř.|§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 230/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného Bytového družstva Vodova 41, se sídlem v Brně, Vodova č. 41, identifikační číslo osoby 26310562, zastoupeného Mgr. Robertem Follem, MBA, advokátem se sídlem v Brně, Šumavská č. 524/31, proti povinné J. K., B., zastoupené JUDr. Ing. Jiřím Němcem, advokátem se sídlem v Brně, Štefánikova č. 114/45, pro 15 078 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 81 EXE 1467/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. října 2015, č. j. 20 Co 687/2014-189, takto:

Dovolání povinné se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. října 2015, č. j. 20 Co 687/2014-189, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 3. 2016

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru