Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2294/2005Usnesení NS ze dne 25.04.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:20.CDO.2294.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2294/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města Ú. proti povinné J. J., srážkami ze mzdy, pro 6.999,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 15 E 465/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.1.2005, č.j. 19 Co 10/2005-34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně vyhověl návrhu na vstup nové oprávněné České republiky – Úřadu práce v Ú. do řízení na místo dosavadního účastníka (§ 107a o.s.ř.).

Povinná podala proti tomuto usnesení dovolání.

Jelikož nebyla při podání dovolání zastoupena, soud prvního stupně ji usnesením, doručeným dne 18.5.2005, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Dovolatelka na tuto výzvu neodpověděla.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Podal-li dovolatel sám dovolání, je ke splnění podmínky jeho zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Tak se v daném případě nestalo.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2006

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru