Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2269/2013Usnesení NS ze dne 21.08.2013

HeslaDovolání
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2269.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2269/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Městské části Praha 6, se sídlem v Praze 6, Čs. armády 23, identifikační číslo osoby 00063703, zastoupené JUDr. Zdeňkem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 1, Panská 6, proti povinné J. V., zastoupené Mgr. Vladimírem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Mezibranská 5, adresa pro doručování: Blücherstraße 39, D-95030 Hof, vyklizením bytu se zajištěním bytové náhrady, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 118/2011, o dovolání S. V., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2013, č. j. 68 Co 60/2013 - 246, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 12. 11. 2012, č. j. 34 EXE 118/2011 - 152, zamítl návrh S. V. na odklad a zastavení exekuce, nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. 3. 2011, č. j. 34 EXE 118/2011 - 30, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2011, č. j. 68 Co 426/2011 - 80.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 2. 2013, č. j. 68 Co 60/2013 - 246, podle § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl odvolání povinné (výrok I.), k odvolání S. V. přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 212a a násl. o. s. ř. a § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., včetně řízení, které předcházelo jeho vydání, a protože toto odvolání neshledal opodstatněným, usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o. s. ř. potvrdil (výrok II.) a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.).

Usnesení odvolacího soudu napadl S. V. tzv. blanketním dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 7., části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 14. února 2013, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 30. 5. 2013, č. j. 34 EXE 118/2011 - 337, byl S. V. vyzván, aby „ve lhůtě 8 dní od doručení tohoto usnesení doplnil své dovolání ze dne 19. 4. 20130, které bylo téhož dne podáno u zdejšího soudu a které nemá náležitosti řádného dovolání uvedené v § 241 s § 241a o. s. ř.“, a to mj. tak, aby si v uvedené lhůtě zvolil zástupce z řád advokátů či notářů pro zastupování v dovolacím řízení s tím, že v případě dovolání zákon vyžaduje zastoupení advokátem a toto dovolání pak musí být i tímto advokátem sepsáno (§ 241 o. s. ř.), a současně jej poučil, že pokud nebude výzvě soudu vyhověno, bude dovolací řízení podle § 241b odst. 1, 2 o. s. ř. zastaveno. Citované usnesení bylo S. V. doručeno dne 3. 6. 2013 [vložením do domovní schránky podle § 50 odst. 1 o. s. ř. o. s. ř. ve spojení s § 46b písm. a) o. s. ř.], na výzvu obvodního soudu však dosud nereagoval.

Vzhledem k tomu, že S. V. podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž při tomto úkonu byl zastoupen advokátem a aniž by doložil, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru