Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2251/2013Usnesení NS ze dne 21.08.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Odklad výkonu rozhodnutí
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2251.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2251/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Městské části Praha 6, se sídlem v Praze 6, Čs. armády 23, identifikační číslo osoby 00063703, zastoupené JUDr. Zdeňkem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 1, Panská 6, proti povinné J. V., zastoupené Mgr. Vladimírem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Mezibranská 5, vyklizením bytu se zajištěním bytové náhrady, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 118/2011, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2013, č. j. 68 Co 62/2013 - 252, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 2. 2013, č. j. 68 Co 62/2013 - 252, potvrdil usnesení ze dne 19. 11. 2012, č. j. 34 EXE 118/2011 - 189, jímž Obvodní soud pro Prahu 6 zamítl návrh povinné ze dne 8. 11. 2012 na odklad exekuce, nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. 3. 2011, č. j. 34 EXE 118/2011 - 30, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2011, č. j. 68 Co 426/2011 - 80.

Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání doplněné prostřednictvím zvoleného zástupce podáním ze dne 7. 6. 2013 a ze dne 30. 6. 2013.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 7., části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 14. února 2013, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013, a dospěl k závěru, že dovolání podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. není dovolání podle § 237 přípustné ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Dovolání povinné směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl o zamítnutí návrhu povinné na odklad exekuce. Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru