Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 222/2017Usnesení NS ze dne 15.02.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.222.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 222/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Ing. V. P. V., Č. L., proti povinným 1) P. D., M., a 2) K. D., M., pro 243 508,48 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 18824/2014, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. dubna 2016, č. j. 9 Co 997/2015-37, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 4. 2016, č. j. 9 Co 997/2015-37, podle ustanovení § 241b odst. 2 a §104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – též jen „o. s. ř.“ – zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudu ze dne 1. 6. 2016, č. j. 43 EXE 18824/2014-44, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil (žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 27. 6. 2016, č. j. 43 EXE 18824/2014-65, nevyhověl a Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 19. 10. 2016, č. j. 9 Co 755/2016-73, usnesení soudu prvního stupně potvrdil).

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 2. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru