Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2217/2013Usnesení NS ze dne 05.09.2013

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2217.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2217/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobců a) V. A. a b) Y. A., zastoupených JUDr. Karlem Zachem, advokátem se sídlem v Pelhřimově, tř. Legií 876, proti žalovanému ESSOX s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, identifikační číslo osoby 26764652, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 5 C 98/2012, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 20. března 2013, č. j. 15 Co 124/2013-80, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Pelhřimově rozsudkem ze dne 12. listopadu 2012, č. j. 5C 98/2012-61, vyloučil z exekuce prodejem movitých věcí, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány pod sp. zn. 103 EX 35057/11, blíže specifikované věci (výrok I.) a žalovanému uložil zaplatit žalobcům společně a nerozdílně náklady řízení ve výši 15.080,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta žalobců (výrok II.).

Odvolací soud rozsudkem ze dne 20. března 2013, č. j. 15 Co 124/2013-80, rozhodnutí soudu prvního stupně k odvolání žalovaného změnil tak, že žalobcům právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně nepřiznal (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal ani právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Dovoláním žalobci napadli výhradně výrok I., jímž odvolací soud nepřiznal žalobcům právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně (jejichž výši okresní soud stanovil částkou 15.080,- Kč).

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - dále jen „o. s. ř.“). Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. září 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru