Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2211/2009Usnesení NS ze dne 22.07.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.2211.2009.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2211/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné Č. p., a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému T. V., zastoupenému advokátem, pro 2 308,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 8477/2005, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2007, č. j. 53 Co 455/2007-29, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 2. 1. 2006, č. j. 33 Nc 8477/2005-4, jímž obvodní soud nařídil podle platebního rozkazu téhož soudu ze dne 7. 6. 2002, č. j. 39 Ro 455/2002-6, k vymožení pohledávky 2308 Kč s 11 % úroky z prodlení z této částky od 10. 10. 1999 do zaplacení, nákladů nalézacího řízení 600,- Kč a nákladů exekuce exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. J. G., soudního exekutora.

Podáním ze dne 18. 2. 2009 doručeným obvodnímu soudu 18. 3. 2009 vzal povinný dovolání v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. července 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru