Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2209/2018Usnesení NS ze dne 30.07.2018

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.2209.2018.3
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2209/2018-295

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v právní věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) M. P., narozeného XY, bytem XY, b) R. S. M., narozené XY, bytem XY, c) F. P., narozené XY, bytem XY, všichni zastoupeni Mgr. Hanou Ševelovou, advokátkou se sídlem v Praze, Lazarská 1718/3, proti povinné ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem v Pardubicích, Masarykovo náměstí 1458, identifikační číslo osoby 45534306, zastoupené JUDr. Luďkem Krajhanzlem, advokátem se sídlem v Praze, V Celnici 1040/5, pro částku 412 187,36 EUR s příslušenstvím, přikázáním pohledávky z účtu povinné, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 45 E 22/2017, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 27. 2. 2018, č. j. 23 Co 400/2017-238, 23 Co 401/2017 takto:

Právní moc usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 27. 2. 2018, č. j. 23 Co 400/2017-238, 23 Co 401/2017, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání povinné podaném proti tomuto usnesení.

Odůvodnění:

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání a současně navrhla, aby dovolací soud odložil jeho vykonatelnost.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odklad právní moci rozhodnutí odvolacího soudu (nikoliv pro odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného usnesení), a rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. 7. 2018

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru