Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2208/2020Usnesení NS ze dne 13.10.2020

HeslaZastavení řízení
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2208.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2208/2020-126

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné D&I CONSULTING LIMITED, se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, 10 Dunstan Close, London N2 OUX, zastoupené Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská 989/51, proti povinným 1) A. P., narozené XY, bytem XY, 2) M. P., narozenému XY, bytem XY, adresa pro doručování: XY a 3) R. J., narozenému XY, bytem XY, pro 340 579,96 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 64 EXE 2003/2010, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 11. 2019, č. j. 12 Co 298/2019-85, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Dovolateli se vrací soudní poplatek za dovolání ve výši 3 000 Kč.

O důvodnění:

Povinný 2) nezastoupen advokátem podal včasné dovolání proti usnesení uvedenému v záhlaví. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání vykazuje nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývá, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Přes výzvu Městského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2020, č. j. 64 EXE 2003/2010-112, doručenou povinnému dne 12. 5. 2020, dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil (jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů byl usnesením Městského soudu v Brně ze dne 2. 4. 2020, č. j. 64 EXE 2003/2010-109, zamítnut).

Protože zákonem stanovená podmínka povinného zastoupení dovolatele (§ 241 odst. 1 věta první, odst. 4 o. s. ř.) nebyla přes opatření soudu splněna, Nejvyšší soud řízení o dovolání pro nedostatek podmínky řízení podle § 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel uhradil na účet Nejvyššího soudu soudní poplatek za dovolání ve výši 4 000 Kč. Jelikož došlo k zastavení dovolacího řízení, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku (sníženého o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč). Soudní poplatek bude dovolateli vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 10. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru