Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2205/2017Usnesení NS ze dne 01.06.2017

HeslaÚčastníci řízení
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2205.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 218 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2205/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného P. H., zastoupeného Mgr. Romanem Stýblem, advokátem se sídlem v Brně, Křížová č. 102/10, proti povinnému L. P., pro 2 570 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 881/2014, o dovolání povinného a jeho manželky Z. P., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. ledna 2017, č. j. 26 Co 20/2016-118, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. ledna 2017, č. j. 26 Co 20/2016-118, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), odmítl, neboť povinný není k podání dovolání oprávněn (subjektivně legitimován), když napadeným rozhodnutím mu bylo plně vyhověno a nevznikla mu ani jiná újma, kterou by bylo možné odčinit zrušením rozhodnutí odvolacího soudu. Manželka povinného není rovněž k podání dovolání oprávněna (subjektivně legitimována), neboť není účastníkem exekučního řízení, a to ani podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť dosud nebyl v tomto řízení postihován její majetek nebo majetek ve společném jmění manželů.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 6. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru