Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 22/2020Usnesení NS ze dne 14.01.2020

HeslaZastoupení
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.22.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 831/20


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 22/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného V. Z., narozeného dne XY, bytem XY, proti povinné E. B., narozené dne XY, bytem XY, za účasti vydražitele J. Č., narozeného XY, bytem XY, pro 373 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Pavla Dolanského, Exekutorský úřad Beroun, pod sp. zn. 015 Ex 478/15, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. července 2019, sp. zn. 20 Co 114/2019, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. července 2019, sp. zn. 20 Co 114/2019, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatelka i přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2019, sp. zn. 20 Cdo 3543/2019, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 1. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru