Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 218/2001Usnesení NS ze dne 30.05.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:20.CDO.218.2001.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 218/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné B. C. s.r.o., (právní nástupkyně C. B., a. s.), proti povinnému Č. n. m. f., a. s. v likvidaci, pro 75.157.500,- Kč s příslušenstvím, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 8 E 563/97, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. srpna 2000, č.j. 55 Co 303/2000, 55 Co 304/2000-101, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Právní předchůdkyně oprávněné napadla dovoláním usnesení ze dne 11. srpna 2000, č.j. 55 Co 303/2000, 55 Co 304/2000-101, jímž Městský soud v Praze změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. dubna 1999, č.j. 8 E 563/97-75, a usnesení téhož soudu ze dne 20. srpna 1999, č.j. 8 E 563/97-84a, tak, že výkon rozhodnutí prohlásil nepřípustným a zastavil jej.

V průběhu dovolacího řízení oprávněná uplatnila a listinou prokázala procesní nástupnictví z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 5. ledna 2001 s C. B., a. s. v likvidaci jako postupitelkou, a následně podáním, došlým dovolacímu soudu dne 23. května 2001, vzala dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, povinnému však žádné náklady v tomto řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2001

JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru