Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2176/2003Usnesení NS ze dne 11.11.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.2176.2003.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2176/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr.Miroslavy Jirmanové a JUDr.Vladimíra Kůrky v exekuční věci výkonu rozhodnutí oprávněné F. a s., spol. s r.o., proti povinné Z. B., pro 77.161,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 53 Nc 355/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2003, č.j. 10 Co 207/2003-32, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6.11.2002, č.j. 53 Nc 355/2002-15 (kterým okresní soud částečně zastavil exekuci nařízenou týmž soudem usnesením ze dne 16.8.2002, č.j. 53 Nc 355/2002-5, pro pohledávku ve výši 77.161,- Kč ohledně částky 2000,- Kč), podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla právnicky vzdělaná, okresní soud ji usnesením ze dne 5.8.2003, č.j. 53 Nc 355/2002-40, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení zvolila k podání dovolání zástupce z řad advokátů. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 21.8.2003. Dovolatelka vytčený nedostatek neodstranila.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.) musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou, týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. l o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř.; oprávněnému ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11.listopadu 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru