Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2175/2017Usnesení NS ze dne 23.05.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2175.2017.1
Dotčené předpisy

čl. § 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2175/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s., se sídlem v Praze, Bělehradská 222/128, identifikační číslo osoby 60192852, proti povinnému M. J., K., za účasti vydražitele A. M., K., o udělení příklepu, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2016, č. j. 20 Co 457/2016-386, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2016, č. j. 20 Co 457/2016-386, podle ustanovení § 241b odst. 2 a §104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – též jen „o. s. ř.“ – zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudu ze dne 16. 3. 2017, doručenou vhozením do poštovní schránky dne 3. 4. 2017, č. j. 085 EX 4160/09-444, vadu dovolání spočívající v absenci povinného zastoupení neodstranil.

Rozhodnutí vydal Nejvyšší soud předsedou senátu podle ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru