Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2160/2017Usnesení NS ze dne 27.06.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2160.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2160/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D, ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. R., proti povinnému M. V., zastoupenému Mgr. Ing. Jiřím Dostálem, advokátem se sídlem v Praze 1, Pařížská č. 68/9, pro 140 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 E 103/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 1. 2017, č. j. 8 Co 5/2017-49, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora uvedeném výkonu rozhodnutí Krajský soud v Ústí nad Labem (dále „odvolací soud“) usnesením ze dne 18. 1. 2017, č. j. 8 Co 5/2017-49, potvrdil usnesení Okresního soudu v Litoměřicích (dále „soud prvního stupně“) ze dne 22. 9. 2016, č. j. 31 E 103/2014-43, o odmítnutí odvolání povinného proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 14. 10. 2014, č. j. 31 E 103/2014-16, když bylo podáno po uplynutí zákonem stanové lhůty pro podání řádného opravného prostředku; rozhodl současně o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, protože dovolání není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 226 odst. 4 (§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2014).

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru