Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2149/2005Usnesení NS ze dne 24.10.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.2149.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2149/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) D. C., b) A. C., obou zastoupených advokátkou, proti povinné E. K., za účasti vydražitelky MUDr. Z. C., pro 255.943,- Kč s příslušenstvím, prodejem spoluvlastnického podílu na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. E 2984/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2004, č.j. 20 Co 456/2004-129, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž bylo potvrzeno usnesení okresního soudu ze dne 11. 6. 2004, č.j. E 2984/2002-106, o udělení příklepu v soudní dražbě.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 7. 1. 2005, č.j. E 2984/2002-134, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si do 7 dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání zástupcem advokáta, předložila plnou moc a jím sepsané dovolání; současně ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena dne 13. 1. 2005, dovolatelka odpověděla pouze žádostí o prodloužení lhůty vzhledem k zaneprázdněnosti jí kontaktovaných advokátů. Na upozornění na nesplnění výzvy, doručené jí dne 29. 6. 2005, dovolatelka neodpověděla.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků řízení právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2005

JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru