Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2134/2004Usnesení NS ze dne 21.06.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.2134.2004.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2134/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné H. R., pro 1.000,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. E 152/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 7. 2002, č.j. 22 Co 385/2002-32, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 5. 3. 2001, č.j. E 152/2001-5, jímž Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou nařídil podle platebního výměru oprávněné ze dne 4. 10. 2000, č. 1340000635, k uspokojení pohledávky 1.000,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu (§ 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 26. 4. 2004, č.j. E 152/2001-65, soud prvního stupně – opětovně poté, co první výzva k odstranění nedostatku v zastoupení nevedla – dovolatelku vyzval, aby si do jednoho týdne od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a předložila listinu obsahující udělení plné moci.

Po výzvě, která jí byla doručena 13. 5. 2004, povinná požádala o prodloužení lhůty do 19. 6. 2004 (podáním z 17. 6. 2004 o další prodloužení lhůty). Vytýkaný nedostatek však neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. června 2005

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru