Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 212/2016Usnesení NS ze dne 01.03.2016

HeslaZastoupení
Exekuce
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.212.2016.1
Dotčené předpisy
§ 241b odst. 2 o. s. ř.|§ 104 odst. 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 212/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného P. Z., proti povinnému B. V., pro 22 164 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře, pod sp. zn. 82 EXE 62/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. března 2015, č. j. 19 Co 524/2014-244, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. března 2015, č. j. 19 Co 524/2014-244, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 8. prosince 2015, č. j. 82 EXE 62/203-315, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 3. 2016

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru