Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2119/2020Usnesení NS ze dne 27.07.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2119.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.02.2019


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2119/2020-165

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Intrum Czech, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, zastoupené JUDr. Ervínem Perthenem, MBA, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti povinnému S. J., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Petrem Němcem, advokátem se sídlem v Praze 4, Mendíků 1396/9, pro 103 556,15 Kč s příslušenstvím a pro smluvní pokutu, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 10 EXE 7229/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 1. 2020, č. j. 24 Co 1838/2019-111, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud v Jindřichově Hradci usnesením ze dne 8. 10. 2019, č. j. 10 EXE 7229/2011-50, zastavil exekuci vedenou u jmenovaného soudu pod sp. zn. 10 EXE 7229/2011 a 10 EXE 7484/2011, uložil oprávněné zaplatit povinnému náhradu nákladů exekuce ve výši 13 546,30 Kč k rukám zástupce povinného a soudnímu exekutorovi nepřiznal náhradu nákladů exekuce.

Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že návrh povinného na zastavení exekuce ze dne 14. 5. 2019 se zamítá.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dne 20. 4. 2020 dovolání, které následně prostřednictvím svého právního zástupce vzal zpět podáním ze dne 24. 7. 2020.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 7. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru