Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2119/2013Usnesení NS ze dne 21.08.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2119.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2119/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Home Credit a.s., se sídlem v Brně, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, identifikační číslo osoby 269 78 636, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, proti povinné I. P., pro 16.045,15 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 11 EXE 1771/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 18. září 2012, č. j. 15 Co 458/2012 - 59, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Usnesením ze dne 22. 3. 2012, č. j. 11 EXE 1771/2011 - 38, Okresní soud v Táboře zamítl návrh povinné na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 21. 11. 2011, č. j. 11 EXE 1771/2011 - 22 (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře shora uvedeným usnesením usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. změnil tak, že exekuci ohledně částky 191,21 Kč na jistině a částky 374,79 Kč na úroku zastavil, a ve zbývajícím rozsahu je v odstavci I. potvrdil.

Proti rozhodnutí krajského soudu podala povinná dovolání, v němž současně požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 25. 3. 2013, č. j. 11 EXE 1771/2011 - 84, rozhodl, že se dovolatelce zástupce pro dovolací řízení neustanovuje. Toto usnesení nabylo právní moci dne 16. 4. 2013, avšak dovolatelka dosud nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru