Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2111/2011Usnesení NS ze dne 28.07.2011

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:20.CDO.2111.2011.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2111/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněných a) D. B. a b) M. B., proti povinné L. K., pro 105.000,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 22 Nc 701/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze 16. 9. 2004, č. j. 26 Co 499/2004-37, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud změnil usnesení z 3. 6. 2002, č. j. 22 Nc 701/2002-4, jímž okresní soud nařídil exekuci, podala povinná dovolání.

Oprávnění ve svém vyjádření označili dovolání za nepřípustné.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 o. s. ř.) a nebylo ani sepsáno advokátem, soud dovolatelku usnesením z 21. 3. 2005 (na č. l. 61) doručeným jí 1. 4. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranila a zvolila si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Na tuto výzvu zareagovala dovolatelka žádostí o ustanovení advokáta pro exekuční řízení včetně řízení o dovolání. Soud usnesením z č. l. 111 její žádosti nevyhověl. K odvolání dovolatelky krajský soud rozhodnutím na č. l. 118 toto usnesení zrušil. Dovolatelce bylo zasláno k žádosti o ustanovení zástupce k vyplnění „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci“ (dále jen „vzor 060 o. s. ř.“) s tím, že pokud ve lhůtě 20 dnů nezašle soudu vzor 060 o. s. ř. vyplněný spolu se žádostí o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, bude mít soud za to, že o ustanovení tohoto zástupce soudem dovolatelka již nežádá. Tato výzva spolu se vzorem 060 o. s. ř. byla dovolatelce doručena 5. 5. 2011. Dovolatelka však dále nikterak nereagovala a nedostatky dovolání neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatelka (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupena advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sama podala dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelčina zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jí dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2011

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru