Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2103/2017Usnesení NS ze dne 30.05.2017

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2103.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2103/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky, v exekuční věci oprávněné Mgr. D. P., proti povinné L. K., pro 3 723,50 Kč, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 74 EXE 4955/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 26. 3. 2013, č. j. 30 Co 633/2012-44, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 11. 6. 2012, č. j. 74 EXE 4955/2012-7, nařídil exekuci na majetek povinné k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 3 723,50 Kč a provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka, Exekutorský úřad Hodonín.

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinné s odůvodněním, že povinná v odvolání nenamítala žádné skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu včasným dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezaloží ani nesprávné poučení odvolacího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatelky podle § 241 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru