Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2100/2013Usnesení NS ze dne 29.07.2013

HeslaExekuce
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2100.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 2 písm. b) o. s. ř.

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2100/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. v exekuční věci oprávněného H. S., proti povinnému Forfo s. r. o., se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Na Hradbách 1481/6, identifikační číslo osoby 26873982, pro 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 13664/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2013, č. j. 66 Co 57/2013-29, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění od 1. listopadu 2009, odvolání povinného proti usnesení okresního soudu ze dne 6. srpna 2012, č. j. 97 EXE 13664/2012-11. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu podáním ze dne 15 dubna 2013 (podle obsahu posouzeným jako dovolání), jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože přes výzvu soudu dovolatel vytčený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstranil (usnesení z 23. dubna 2013, č. j. 97 EXE 13664/2012-46, mu bylo doručeno 10. května 2013 – č. l. 51 p. v.), Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění od 1. ledna 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru