Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 209/2020Usnesení NS ze dne 10.03.2020

HeslaExekuce
Zastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.209.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 209/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného České Radiokomunikace, a. s., se sídlem v Praze 6, Skokanská 2117/1, identifikační číslo osoby 24738875, proti povinnému L. R., narozenému XY, bytem XY, pro 21 215 Kč, vedené u soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad v Teplicích, pod sp. zn. 110 EX 1796/15, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2017, č. j. 16 Co 449/2017-554, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci byl povinný vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2020 k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4000 Kč do 15 dnů od doručení výzvy. Současně byl řádně poučen o tom, že dovolání proti rozsudkům a usnesením vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. ve znění od 30. 9. 2017, a že je-li dovolání odmítáno pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (srov. § 11a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále též jen „ZSOP“).

Dovolatel vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, pouze požádal o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud tedy dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavil. Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 3. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru